• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. slávnosť svätodušná 2021

Kázňový text: Ž 104, 24-35

104. žalm má podnadpis Oslava stvoriteľského Božieho diela. Človek, ktorý napísal tento žalm, chcel vyzdvihnúť Božiu veľkosť, ktorú môžete vidieť v tom, čo nás obklopuje. Chcel zachytiť moment Božieho konania v tomto svete, chcel vyjadriť, ako sme všetci závislí na Božej dobrote a starostlivosti. A tento žalm je skutočne takým vyzdvihnutím Boha a Božieho konania v tomto svete.

Slová žalmov vnímam ako poetické vyjadrenie ľudí, ktorí takýmto spôsobom oslavujú Boha. Či už to boli vo svojej dobe piesne, alebo modlitby, ktoré sa používali v chrámovej bohoslužbe, to už dnes presne určiť nevieme. Mnohé žalmy majú v úvode napísané, že sú pre hudobný prednes pre konkrétny hudobný nástroj, alebo sú to vyučujúce žalmy, ktoré slúžili na to, aby ľudia spoznávali, aký Boh je. Väčšina žalmov bola priradená k jednému zo sobotných dní alebo židovských sviatkov, keď sa čítali, alebo spievali počas bohoslužby.

Náš 104. žalm je zaradený v našej liturgii práve k dnešnému sviatku Zoslania Ducha Svätého na učeníkov. Dnes si pripomíname vznik kresťanskej cirkvi, a tým aj pôsobenie Ducha Svätého v tomto svete.

Možno nevieme určiť, kto bol pisateľom tohto žalmu, ale vieme opísať, ako sa pozeral na svet okolo seba. Vieme podľa obsahu popísať, v čom všetkom tento človek videl Božiu mocnú spravujúcu ruku. Hovoril o prírodných živloch a o tom, ako ich Boh spravuje svojou mocou, opisoval zvieratá, o ktoré sa Boh stará a živí ich, zabezpečuje pre nich potravu, až po to, ako im odníma život. Autor žalmu si uvedomoval, ako to všetko v prírode do seba zapadá, ako je to všetko múdro prepojené, aká veľká je rozmanitosť na tejto zemi a predsa to dohromady vytvára súlad.

Keď som si čítal slová tohto žalmu, položil som si otázku: Mám podobný pohľad na tento svet? Predsa len je to niekoľko tisícročí neskôr. Rozhodol som sa, že vám v dnešný sviatočný deň túto otázku položím tiež. Bratia a sestry, rozmýšľate občas nad tým, čo nás obklopuje? Uvažujete nad tým, ako táto zem funguje? Pozastavíte sa občas nad tým, v akom svete žijeme?

Väčšinu veci, ktoré sa dejú okolo nás berieme automaticky. Áno, vždy ráno vyjde slnko, večer vždy zapadá. Striedajú sa ročné obdobia, aj keď už možno nie tak výrazne, ako to bolo v minulosti. Menia sa slnečné dni s daždivým počasím. Príroda sa vždy na jar prebudí, všetko okolo nás kvitne, potom príde obdobie leta, horúčav, potom čas, keď zbierame úrodu, a potom zase obdobie, keď všetko oddychuje a spí. Vďaka tomuto kolobehu máme dosť potravín a máme z čoho na tejto zemi žiť.

Sú ľudia, ktorí sa, ako je ich život dlhý, nad týmito okolnosťami nepozastavia. Berú ich automaticky. Takto to jednoducho funguje a netreba s tým nič robiť, len to prijímať ako fakt. Život, príroda, kolobeh života, to všetko tu je a ja to môžem využívať bez toho, aby som uvažoval nad pôvodom toho všetkého. Je to podľa mňa taký ľahkovážny prístup.

Potom je tu ešte nejaký vedecký svet, ktorý sa snaží dopátrať pôvod vzniku života na zemi. Títo ľudia sa skutočne snažia hľadať pravdu o pôvode života a kladú si tie najzákladnejšie otázky: Prečo sme na tejto zemi, odkiaľ sme sa tu vzali a kam celý tento svet smeruje? Vznikol náhodou, alebo je za tým niekto, kto to všetko premyslel a inteligentne vytvoril? Je to všetko len dielo náhody, v ktorej sme vyhrali Jackpot? Alebo musíme pripustiť, že za tým všetkým je Niekto, kto to stvoril a múdro riadi?

Nech už sa na ten vedecký svet pozeráme my, kresťania, akokoľvek a nie sme vždy nadšení z jeho záverov, predsa len treba oceniť aspoň tú snahu odhaliť a poznať tajomstvo vzniku života. Treba oceniť tú túžbu pochopiť svet a pochody, ktoré sa v ňom dejú, aj keď je to len v rámci ľudského poznania, ktoré je zatiaľ veľmi obmedzené. Myslím si však, že každú snahu je treba oceniť.

Oveľa kritickejší by som však bol k ľuďom, ktorí prežijú život a nikdy sa nezastavia, aby porozmýšľali nad tým, čo všetko ich obklopuje a čo za tým všetkým je. Všetko berú automaticky ako nejakú životnú samozrejmosť.

Možno pisateľ nášho žalmu nebol taký vzdelaný a múdry a nemal také poznanie, ako majú ľudia dnes, ale predsa len nechodil po tom svete so zavretými očami a netváril sa, že to všetko, čo ho obklopuje, je samozrejmosť, ktorá tu musí byť kvôli nemu. On si tú otázku položil, zastavil sa a rozmýšľal nad tým, ako funguje príroda, ako funguje život a prečo je to tak. A on tú odpoveď pre seba a svoj život našiel. Došiel k poznaniu, že to nie je dielo náhody a nie je to ani žiadna zhoda okolností, ale že je za tým Boh, ktorý to všetko múdro učinil a zem je plná Jeho tvorstva.

Nie je to niečo, s čím všetci musíme automaticky súhlasiť. Ten človek nebol vedec, nebol fyzik, ani astronóm, nenapísal tu dôkazy, ktoré všetkým ľuďom zrazu vyrazia dych a presvedčia ich. On napísal svoje osobné presvedčenie, ku ktorému došiel na základe svojho pozorovania a skúmania. Skonštatoval, že za tým všetkým, čo nás obklopuje a v čom žijeme, je Hospodin.

Dobre, to je jeho názor a osobný pohľad. Ale, aký je tvoj pohľad, brat a sestra? Rozmýšľal si už nad svetom, v ktorom žiješ? Skúmal a hľadal si odpovede na to, odkiaľ sa to tu všetko vzalo a kto za tým všetkým je?

Nedávno som v knihe Kauza zázraky čítal rozhovor so známym americkým fyzikom Michaelom Straussom, ktorý robí v CERNE vo Švajčiarsku na hadrónovom urýchľovači. Hovoril o tom, že súčasná fyzika v dôkazoch, ktoré nachádza, potvrdzuje, že vesmír sa neustále rozpína, a to dokazuje, že nie je večný. Keby ste sa v ňom chceli vrátiť spätne, dôjdete na jeho začiatok k takzvanému veľkému tresku. Veľmi vážne sa dnes diskutuje o tom, že čokoľvek začalo existovať, má svoju príčinu. Aj vesmír začal existovať a to znamená, že má svoju príčinu a má, tým pádom, aj svojho pôvodcu.

Fyzici v posledných desaťročiach zistili, že čísla, ako určité konštanty, podľa ktorých sa riadi chod vesmíru, sú kalibrované s takou ohromnou presnosťou, že len vďaka nej môže existovať inteligentný život. Stačilo by zmeniť jeden fyzikálny parameter a život na zemi by nebol možný. Za tým musíte vidieť inteligentného tvorcu.

Tých argumentov je podstatne viac a mnohé sú vysoko odborné. Pre kresťanov je to vždy veľká vec, keď sa nejaká vedecká kapacita vyjadrí v prospech Boha a Božej existencie. Ale tiež aj v tomto prípade by sme mohli skonštatovať, že je to osobný názor jedného vedca, ktorý na základe vedeckého skúmania došiel k poznaniu, že pôvodcom sveta a vesmíru je všemocný Stvoriteľ. Kľudne môžete argumentovať tým, že existuje mnoho fyzikov, ktorí na základe tých istých poznatkov konštatujú, že Boh neexistuje a že všetko to, čo nás obklopuje je dielom náhody vo veľmi zložitom vesmíre.

Mne z toho vychádza jeden dôležitý záver. Bez ohľadu na názory iných ľudí, každý človek sám by sa mal pýtať na pôvod sveta, v ktorom žije a na pôvod vesmíru, v ktorom sa nachádza.

Možno nie sme fyzici, ani astronómovia a nevieme vysvetliť, ako funguje vesmír a aké pravidlá v ňom platia, ale máme právo vytvoriť si svoj názor aj na základe jednoduchého pozorovania a skúmania. Tá zložitosť vesmíru, všetky tie prepojené procesy, ktoré nám umožňujú život, tá „prešpekulovanosť“, alebo skôr premyslenosť, ako jedno do druhého zapadá, môžu byť pre človeka skutočne dôkazom Boha, ktorý tento svet riadi a vedie. Nech sa pozriete na prírodu, na rastliny, zvieratá, alebo len samotného človeka a na zložitosť ľudského organizmu, môžete si vytvoriť svoj názor.

Myslím si, že človek dokáže vnímať Boha aj v jeho diele, v tom, čo stvoril.

Keď vidím nejaké špičkové športové auto, uvedomujem si, že za ním je šikovný konštruktér, ktorý sa dokáže pozerať na veci veľmi pokrokovo, je otvorený novým myšlienkam, je ochotný objavovať a riskovať. V športových autách sa vytvára automobilový pokrok. Za každým špičkovým autom musí byť špičkový konštruktér.

Presne tak môžeme vnímať a poznávať Boha. Aj keď ho nevidíme, vidíme dielo jeho rúk, dennodenne máme na očiach, čo vytvoril, čo dokázal. A zložitosť jeho diela, komplexnosť a elegancia vydávajú svedectvo o tom, aký je Jeho tvorca.

Pozrite sa na oblohu, pozrite sa na našu zem, pozrite sa na prírodu, ktorá nás obklopuje, a pozrite sa na seba, na človeka a na to, ako funguje ľudský organizmus, a povedzte, že toto je len dielo náhody. Akýsi náhodný zhluk chemických reakcií a fyzikálnych postupov, niečo, čo sa stalo na základe zhody okolností. Myslíte si, že na takéto presvedčenie nie je potrebná veľká viera?

Keď sa pisateľ žalmu obzeral okolo seba, videl Boha. Videl stopy Stvoriteľa, mocného Pána, ktorý vytvoril svet a stále ho spravuje, dodnes sa na tom nič nezmenilo. Takto sa aj ja snažím vnímať svet, v ktorom žijem. Vidím v ňom pôsobenie Božieho Ducha, ktorý pôsobí v cirkvi, ktorý vedie ľudí k viere a ktorý ich zachraňuje pre večnosť.

Dnes si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na učeníkov a vznik prvej cirkvi. Pán Ježiš nám dal Ducha Svätého, aby sme v cirkvi ešte viac vnímali Boha a jeho pôsobenie. Takže, nie je to iba cez jeho stvorenie, ale aj cez Božie zásahy a prácu Ducha Svätého medzi nami a v nás.

AMEN

 


OZNAMY

  • Bohoslužby nájdete na stránke www.lutheran.sk, alebo na YouTube Obišovce.
  • Pri 25. výročí smrti otca oferujú dcéra a syn na Trebejovský kostol 100,- eur.

V pondelok na 2. slávnosť svätodušnú budeme mať bohoslužby o 18:00 hod pred kostolom.


 

Piesne: Najsvätejší...; 165, sl. sláva 167; A 41; 175; 169; 176; A 42; 654

Texty: Sk 2,1–21; R 8,14–17; Ž 104,24–34.35b; J 14,8–17 (26 – 27);

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

október 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nasledujúce udalosti

piatok - 22. okt 2021 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 22. okt 2021 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 24. okt 2021 08:00 Drienovská Nová Ves
21. po Sv. Trojici
nedeľa - 24. okt 2021 09:30 Obišovce
21. po Sv. Trojici
nedeľa - 24. okt 2021 11:00 Trebejov
21. po Sv. Trojici