• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Z histórie

historia

Prvý písomný záznam o Obišovciach, ktorý sa nachádza v štátnom archíve v Budapešti, je z roku 1289. Pôvodný názov obce bol Abush. V 15. storočí tu žili nemeckí baníci.

V roku 1444 kráľovná Alžbeta povolala do krajiny Jána Jiskru z Brandýsa, vodcu Husitov. Tento sa stal županom Šarišskej župy. Vďaka tomu sa po krajine šírili husitské myšlienky a v 70-tich obciach pôsobili husitskí kňazi. V dobe Lutherovej reformácie väčšina husitov prešla ku reformačnému učeniu. V údolí Torysy a Hornádu vznikali samostatné evanjelické cirkevné zbory. Evanjelický cirkevný zbor v Obišovciach bol založený okolo roku 1550. Napriek tomu, že Obišovce patrili medzi najstaršie evanjelické cirkevné zbory v okolí, predsa neboli vždy samostatné. V roku 1636 mali obišovský evanjelici murovaný chrám na mieste, kde dnes stojí rímsko-katolícky kostol.

V roku 1645 vypukol v Šarišskej župe mor, na ktorý zomrelo mnoho ľudí vrátane 36 evanjelických kňazov.

Nasledovalo obdobie bojov za náboženskú slobodu pod vedením Imricha Tökölyho a Františka Rákoczyho. Evanjelickí kňazi boli vyháňaní, kostoly a školy konfiškované. Evanjelici v Obišovciach sa postavili na odpor na čele s Jánom Gerdom.

V roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent zaručujúci náboženskú slobodu. V roku 1785 poslali obišovskí evanjelici do Viedne žiadosť o povolenie ku stavbe nového chrámu. Po získaní povolenia bol chrám postavený v priebehu dvoch rokov (1787–1789).

Tu si treba pripomenúť svedectvo miestneho mlynára Jána Hulveja. Tomu v roku 1785 zomrela manželka a dvaja synovia. Na pamiatku svojich drahých zosnulých venoval na stavbu chrámu 1.000 zlatých a všetok stavebný materiál. Stal sa skutočným dobrodincom obišovských evanjelikov.

V roku 1889 si cirkevný zbor pripomínal 100. výročie postavenia chrámu. Konala sa veľká slávnosť, ktorej sa zúčastnilo veľa hostí zo širokého okolia. S výdavkami na túto slávnosť pomohli slovenskí evanjelici žijúci v USA, ktorí poslali 200 forintov.

Pod vedením brata farára Ladislava Fričovského sa v roku 1995 v cirkevnom zbore začali prípravy na stavbu novej farskej budovy, ktorá by bola postavená hneď pri kostole. Stavba napredovala pomaly najmä kvôli nedostatku financií. V cirkevnom zbore bola vyhlásená Akcia 10.000, keď sa ľudia mohli zapojiť do podpory stavby venovaním 10.000.-Sk. Stavbu podporila aj Württembergská synoda (Partnershilfe) zo Spolkovej republiky Nemecko sumou 2×25.000.-DM. Faru sa podarilo sfunkčniť až začiatkom roku 2004.

Evanjelickí farári pôsobiaci v Obišovciach: (Kvôli poškodeniu zborového archívu počas 1. svetovej vojny sú záznamy o farároch pôsobiacich v Obišovciach neúplné.)

Ján Sohulek (1787 – 1816) 
Daniel Halbsuch (1816 – 1818) 
Karol Peter Komjacký (1818 – 1821) 
Pavel Zimmermann (1821 – 1825) 
Matej Lojko (1825 – 1826) 
Imrich Felix (1826 – 1827) 
Ján Pankuch (1827 – 1862) 
Ľudovít Brocken (1863 – 1866) 
Pavel Ostermann (1866 – 1869) 
Fridrich Fizely (1869 – 1895) 
Ján Zeman (1895 – 1911) 
Ján Hysko (1911 – 1919) 
Gustáv Pogáň (1920 – 1926) 
Gustáv Hojšo (1927 – 1929) 
Štefan Engler (1930 – 1955) 
Tibor Ján Žiak (1955 – 1962) 
Milan Sokol (1962 – 1968) 
Ladislav Fričovský (1968 – 2001) 
Daniel Mišina (2003 – 2007) 
Jaroslav Petro (2007 – 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

štvrtok - 11. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
štvrtok - 11. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie žien
nedeľa - 14. júl 2024 08:00 Drienovská Nová Ves
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 14. júl 2024 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 21. júl 2024 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici