• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2022 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. adventná 2021

Kázňový text: 1M 6,5-8.13-18

Mám dva dôvody, bratia a sestry, prečo som vybral na dnešnú nedeľu tento starozmluvný text. Ten jeden je kvôli tomu, že v advente hovoríme o druhom príchode Pána Ježiša Krista a práve Noacha spomínal Ježiš, keď vysvetľoval učeníkom, ako to bude na konci sveta. Hovoril, že sa to bude veľmi podobať udalostiam, ktoré sa už raz na tejto zemi odohrali. Počuli ste to aj v dnešnom evanjeliu: Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.

Čítať ďalej: 1. adventná 2021

25. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Jer 23, 5 – 6

Dnes vás tým, čo chcem, bratia a sestry, povedať, asi dosť popletiem, ale aj sám som si uvedomil, že nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Budeme dnes spolu rozmýšľať nad Božou spravodlivosťou. My ľudia o nej máme svoju predstavu a väčšinou ju chápeme ako dokonalú spravodlivosť, ktorú Pán Boh uskutoční pri poslednom súde, kde zoberie do úvahy všetky okolnosti, všetky za a proti, všetky pohnútky i myšlienky človeka a nakoniec vyriekne najspravodlivejší súd, aký je vôbec možný. Uvedomil som si však, že to nie je také jednoduché a aj podľa toho, čo vieme z Božieho slova, bude Božia spravodlivosť trochu iná.

Čítať ďalej: 25. po Sv. Trojici 2021

18. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: L 16, 19 – 32

Pred troma týždňami sme spolu otvoril tému viery vo večný život, ale potom sme mali mládežnícke bohoslužby a ďalší týždeň som slúžil v Gelnici a tak sme sa k nej viac nedostali. Rád by som sa k tomu dnes vrátil. Spomínali sme, že Pán Ježiš hovoril o večnom živote úplne suverénne bez okolkov a pochybností, ako o niečom samozrejmom, čo prichádza po smrti človeka. A dnes by som rád pokračoval v rozprávaní o tom, ako je večný život úzko prepojený s časnosťou. Vybral som preto veľmi známe podobenstvo Pána Ježiša o Boháčovi a Lazárovi.

Čítať ďalej: 18. po Sv. Trojici 2021

16. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Mt 16, 24 – 25

Kto chce prísť za mnou, takto reagoval Pán Ježiš na slová svojho učeníka Petra, ktorý Ježiša začal odhovárať od utrpenia a smrti. Hovoril Pane, to sa ti nesmie stať. Po pokarhaní potom Ježiš povedal túto veľmi čudnú vetu: ...kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Opýtam sa vás teda priamo:

Podarilo sa vám už zaprieť samého seba?

Čo to vlastne je?

Čo to znamená zaprieť samého seba?

Zaprieť svoju identitu, zaprieť kto som?

Čítať ďalej: 16. po Sv. Trojici 2021

15. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Luk 14, 12 – 14

Čím sa podľa vás, bratia a sestry, odlišuje veriaci človek od ľudí tohto sveta? V čom sú tie základné odchýlky života kresťana a nekresťana? Tých odlišností by malo byť viac, určite nie iba jedna. Napríklad v tom, že kresťania majú iný hodnotový rebríček. Alebo v tom, že žijú iný život, alebo mali by žiť iný život. Modlia sa, chodia do spoločenstva, mali by sa zodpovedne správať k životu, mali by byť láskavejší a ohľaduplnejší, mali by vedieť viac odpúšťať. Myslím, že by sme vedeli tých rozdielov vymenovávať podstatne viac. Potom by sme zašli do menších detailov a videli aj maličké odchýlky a tých by sme mohli spomínať ozaj mnoho.

Čítať ďalej: 15. po Sv. Trojici 2021

14. po Sv. Trojici 2021

Kázňový text: Iz 58, 13 – 14Luk 13, 10 – 14

Dnes mám, milý brat a milá sestra, nachystanú kázeň pre dvoch ľudí. Neviem však povedať, ktorým z tých dvoch si ty. Možno budeš mať pocit, že to, o čom rozprávam a čo budem čítať, si akosi úplne odporuje a doslova sa medzi sebou bije, ale tieto dva texty sú určené pre dnešnú nedeľu. Až sa čudujem, že ich niekto takto dokázal spojiť. Jeden je starozmluvný, ale nedá sa odpísať konštatovaním, že už žijeme v dobe Novej zmluvy a že sa nás už netýka. Druhý je novozmluvný, ale tiež je v niečom úplne špecifický. Oba sa však týkajú sviatočného dňa. A aj jeden aj druhý sú pre nás Božím posolstvom.

Čítať ďalej: 14. po Sv. Trojici 2021

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

január 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nasledujúce udalosti

piatok - 21. jan 2022 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník
piatok - 21. jan 2022 17:15 Obišovce
Mládež
nedeľa - 23. jan 2022 08:00 Trebejov
3. po Zjavení
nedeľa - 23. jan 2022 09:30 Obišovce
3. po Zjavení
nedeľa - 23. jan 2022 11:00 Kysak
3. po Zjavení