• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2020 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Nedeľa po Vstúpení 2020

Kázňový text: 2M 20,17

Dnes by som rád, bratia a sestry, dokončil naše premýšľanie o desiatich Božích prikázaniach. Keď si pamätáte, ako ideme zaradom, čakajú nás dnes posledné dve prikázania, ktoré si spojíme do jedného. Pripomeniem len, prečo dochádza k tomu rôznemu číslovaniu. Pôvodne boli prikázania v starozmluvných textoch bez číslic. Nazývali sa Dekalóg, teda 10 slov, ale nebolo jasne naformulované, že prvé prikázanie je toto a desiate zasa toto.

Pri jednoslovných ako nezabiješ, nescudzoložíš, či nepokradneš to nie je problém. Problém bol v úvode, či slová: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou!5Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť...chápať ako samostatné prikázanie, alebo je to súčasť prvého prikázania? Ak to budeme chápať ako súčasť prvého prikázania, tak to posledné „Nepožiadaš“ musíme rozdeliť na dve, aby sme ich mali desať. Takto citujeme prikázania v našej cirkvi. Takže máme samostatne prikázanie o žiadostivosti po dome blížneho a potom prikázanie o žiadostivosti po žene blížneho a ďalších jeho veciach. Myslím, že správnejšie by bolo ponechať druhé prikázanie o nerobení si podôb Boha a prikázanie Nepožiadaš... vnímať ako jedno. Myslím, že je veľmi ťažké zmeniť niečo, čo už roky poznáme a učíme sa to takto od detstva. Ale hovorím to preto, aby sme o tom aspoň vedeli a vedeli to aj vysvetliť, veď sa chválime tým, že sme cirkvou slova.

V rímskokatolíckej cirkvi sú posledné dve prikázania prehodené, čiže nepožiadaš manželku svojho blížneho je 9. a nepožiadaš majetok svojho blížneho, ani nič, čo je jeho, je 10. prikázanie. Toto rozdelenie dáva väčší dôraz na ochranu manželstva a rodiny 10. prikázanie sa týka túžby po majetku a bohatstve blížneho.

Tak, či onak, je to prikázanie Nepožiadaš...! Musím povedať, že na prvé počutie je trochu nezrozumiteľné. Pretože slovo nepožiadaš nie je v našom slovníku vnímane ako niečo zlé. Deti učíme, že ak niečo chcú, majú o to pekne a slušne požiadať, pretože tak je to správne. Potrebuješ si od suseda požičať auto, tak za ním choď a slušne ho o to požiadaj, aby ti ho na nejakú cestu požičal. Je na tom niečo zlé? Aj keď sú ľudia, ktorí tvrdia, že autá a manželky sa nepožičiavajú.

To nepožiadaš je skôr v zmysle slova „Nezatúžiš!“, nebudeš žiadostivo túžiť po niečom, čo patrí tvojmu blížnemu. Takto by sme týmto dvom prikázaniam mali rozumieť. Ak toto prikázanie vnímate takto, tak je to veľmi ťažké prikázanie hlavne, čo sa týka naplnenia.

Ak ľudia všeobecne spomínajú 10 Božích prikázaní a citujú niektoré z nich k týmto posledným väčšinou nikdy nedôjdu. Všeobecne vedia, že v prikázaniach je niečo o jednom Bohu o sviatočnom dni a o tom, že nemáš zabiť, nemáš kradnúť a nemáš sa dopustiť cudzoložstva. Tieto veci sa pamätajú ľahšie. To „nepožiadaš...“ nám vôbec nepripadá, ako dôležité prikázanie. Ani ja som mu nejakú extra dôležitosť neprikladal. Došlo mi to, až keď som si chystal toto slovo.

Žiadostivosť je niečo, čo ženie ľudí vpred. Je to niečo, čo nás motivuje, čo nás v živote každého jedného uháňa. Všetci sa s ňou denne stretávame, všetci s ňou máme problém a všetci s ňou v živote zápasíme.

Mám v obľube autá a keď vidím nejaké nové auto niekde na ulici, tak v duchu rozmýšľam nad tým, že by som niečo také chcel mať. Keď vidím nový dom, pekne urobený, nápadito naprojektovaný ozve sa vo mne túžba, že aj ja by som niečo také chcel. A keď vidím, ako sa niekto balí na nejakú luxusnú dovolenku do nejakých extra destinácií, tak sa vo mne okamžite objaví túžba, ktorá chce tiež niečo podobné. Ťažko sa takýmto myšlienkam ubránime. Povedzte mi: Som len sám takýto, alebo aj vy, bratia a sestry, takto rozmýšľate? Tiež sa vo vás vynárajú túžby po niečom krajšom, novšom, modernejšom, priestrannejšom, luxusnejšom?

Myslím, že takéto žiadostivé túžby mávame všetci. Je to niečo, čo nás ženie vpred, čo nás vedie k väčšej námahe. Motivuje nás to, aby sme sa viac snažili. A toto je záruka pokroku a posúvania sa človeka vpred. Otázka je, či už aj toto máme vnímať ako porušenie prikázania? Pretože takýmto myšlienkam sa ťažko ubránime. Jedine, že by sme nič pokrokovejšie, modernejšie a luxusnejšie už viac nevideli. Lenže svet ide stále dopredu a s týmto pokušením jednoducho musíme počítať.

Osobne si myslím, že takáto túžba, či sen niekde na začiatku, keď nám to preblysne hlavou ešte nie je hriech. Hriech sa z toho stane vtedy, keď prerastie do žiadostivej túžby, v ktorej začne človek prekračovať hranice lásky a nastupuje túžba, ktorá začne ubližovať druhému. A toto už je problém.

Naša túžba sa musí viazať na spravodlivé prostriedky. Môžem túžiť po krásnom aute, ale nezačnem kradnúť, aby som si ho mohol kúpiť. Môžem zatúžiť po krásnom novom dome, ale nedám sa na pašovanie alebo predávanie drog, aby som si niečo podobné mohol čím skôr dovoliť. Alebo začnem podvádzať na daniach, na DPH, či pustím sa do podivných kšeftov. Naše túžby musíme ustrážiť v medziach spravodlivosti, čestnosti a poctivosti. Keď takéto túžby človek neovládne siahne po veciach, ktoré sú za týmito hranicami.

Je to veľké pokušenie pre mladých ľudí, ktorí majú dnes veľké túžby a k veľkým túžbam potrebujete veľa peňazí. A tak idú do rizika nad rámec zákona. Dajú sa ľahko zlákať na rôzne pochybné obchody a kšefty, kde sa sľubuje rýchly zárobok, pretože túžba je silnejšia, ako ich vôľa a vnímanie spravodlivosti a čestnosti. Veľakrát namiesto rýchleho zisku prichádza veľmi hlboký pád.

Takže žiadostivosť, alebo túžba je celkom normálna, kým ju máte pod kontrolou, kým ju viete svojou vôľou a rozumom ovládať. Ale je to úplne zvrátené, keď túžba a žiadostivosť prevezme kontrolu nad vašim životom.

Nepožiadaš dom svojho blížneho! To prikázanie hovorí o veľkom nebezpečenstve žiadostivosti človeka, ale zároveň chráni iného človeka. Na jednej strane hovorí všeobecne, nepožiadaš nič, čo je jeho, čo patrí nášmu blížnemu, no zároveň vymenováva niektoré konkrétne veci. Dom, to je strecha nad hlavou, to je určité zázemie, ktoré človek potrebuje pre svoj normálny život. To prikázanie hovorí, že nemáš obrať človeka o strechu nad hlavou. V našom modernom jazyku by to znelo: Neurob z neho bezdomovca, nespôsob, aby tvoj blížny skončil na ulici, strechu nad hlavou mu musíš nechať.

Dnes je bežné, že naše štátne zákony dokážu človeku zobrať úplne všetko, čo biblicky pravdepodobne nie je celkom v poriadku. Sami vidíte, čo sa s človekom stane čo i len po roku života na ulici. Preto je v prikázaní spomínaný konkrétne dom.

No a samostatne je aj manželka blížneho.Aj tu sa musíme rozprávať o žiadostivosti. Je trochu zvláštne, že tam nie je reč o mužoch. Dnes sú prípady, keď je to aj naopak. Ženy tiež dokážu zviesť muža inej ženy. Ale myslím, že muž nesie zodpovednosť za svoje manželstvo, ako hlava rodiny a preto sa tam spomína žiadostivosť po žene blížneho.

Mužom sa budú vždy páčiť krásne ženy. Ale je to vec sebakontroly a sebaovládania, na ktoré toto prikázanie dáva dôraz. Pri prikázaní Nescudzoložíš sme spomínali hriech kráľa Dávida, ale prvý hriech, ktorého sa v tomto prípade Dávid dopustil, nebol hriech cudzoložstva, ale hriech žiadostivosti. Tejto vnútornej túžbe mal Dávid na začiatku odolať.

No a menovite je v prikázaní ešte vôl a osol. Tak tu musím povedať, že po volovi a oslovi svojho blížneho som ešte v živote nezatúžil. V tej dobe boli tieto zvieratá dopravnými prostriedkami a pracovným náradím, s ktorým sa obrábala pôda. Takže v modernom jazyku by to prikázanie znelo, že nebudeš túžiť po aute, ani po traktore svojho blížneho!

Znie to trochu humorne, ale myšlienkou tých vecí je, že neoberieš toho človeka o živobytie, o prácu, ktorá ho živí a živí tým pádom aj jeho rodinu. Bude to nanajvýš ešte aktuálne prikázanie v prichádzajúcej ekonomickej kríze. Zavrieť podnik a vyhodiť ľudí na ulicu. Prípadne zhrabnúť nejaké peniažky a vytĺcť z toho ešte nejaký väčší zisk. To je, akoby ste tomu človeku zobrali toho vola a osla vďaka ktorým žije.

Takže si zapamätajme, že 9. a 10. prikázanie nepatria medzi nejaké nepodstatné a nedôležité. Naopak pripomínajú nám niečo, s čím musíme zápasiť a bojovať celý život. Pozor na prehnanú túžbu, neovládateľnú žiadostivosť po niečom, čo nie je naše. Ak sa nám vymkne spod kontroly, dovedie nás do ohromných problémov. Tie prikázania nás vedú k tomu, aby sme z našich sŕdc vyhnali závisť a neovládateľnú túžbu prisvojiť si niečo, čo nám nepatrí.

Zaujímavé je, že toto prikázanie vlastne predchádza takým prikázaniam, ako je nescudzoložíš, či nepokradneš. Skôr ako urobíte skutok, spáchate hriech už tou neovládanou túžbou, ktorá sa v nás zrodí a ktorú nedokážeme ovládať. Možno by preto sedelo, aby bolo niekde v úvode.

Nakoniec ešte jednu vec, ktorú tu musím povedať. Zastaviť hriešnu túžbu, či žiadostivosť je vždy jednoduchšie, ako potom znášať následky ťažkých hriechov, ku ktorým nás tieto túžby privedú. To je to, čo by sme mali mať na pamäti a o čom veľa hovoril aj Pán Ježiš.

AMEN

 

Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.

 

Piesne: Ó Ježiši...; 160; 164; (161); 643; A 86; 656/5

Texty: Sk 1,15–17.21–26; Ž 1,1–6; 1J 5,9–13; J 17,6–19

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nasledujúce udalosti

nedeľa - 09. aug 2020 08:00 Drienovská Nová Ves
9. po Sv. Trojici
streda - 12. aug 2020 19:00 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
nedeľa - 16. aug 2020 08:00 Trebejov
10. po Sv. Trojici
nedeľa - 16. aug 2020 09:30 Obišovce
10. po Sv. Trojici
nedeľa - 16. aug 2020 11:00 Drienovská Nová Ves
10. po Sv. Trojici