• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

1. po Sv. Trojici 2020

Kázňový text: Kaz 1,1-2

Bratia a sestry, po prebratí desiatich Božích prikázaní som znova začal hľadať nejaké témy, na ktoré by sme sa mohli spolu pozrieť na pokračovanie. Jeden brat spomínal, že to bolo celkom dobré pozrieť sa bližšie na každé jedno prikázanie a trochu viac ho rozobrať. Preto som myslel, že teraz v nedeliach po Svätej Trojici by sme mohli prejsť znova niekoľko nedieľ na ďalšiu spoločnú tému.

Vyprovokoval ma sčasti môj mladší syn, keď sa ma pýtal, či som už rozoberal knihu Kazateľ? A ja som musel odpovedať, že nie, aj keď niektoré pasáže z tejto knihy sú dobre známe. Ako text: Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti, a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd. Ale celkovo sa táto kniha veľmi nerozoberá a my farári na citáty z tejto biblickej knihy často nekážeme. Tak som si povedal, prečo sa s tým trochu nepopasovať, prečo sa nepokúsiť ju pochopiť a vysvetliť, prečo je v Božom slove a akú zvesť má priniesť človeku?

A znova poviem, že by som bol rád, aby ste si v priebehu týždňa našli čas a pomaly prečítali tieto verše a kapitoly. Má to svoju výhody vedieť dopredu, o čom budete v kázni počuť. Môžete o tom doma popremýšľať, porozprávať sa s rodinou. A som si istý, že po prečítaní niektorých veršov práve z tejto knihy budete mať námietky, budete mať výhrady a s niektorými výrokmi nebudete súhlasiť.

Poviem na to, že je to dobré, veď sme protestanti a budeme protestovať, a budeme kritický a budeme môcť namietať. Ale aj tak to bude dobré, lebo tomu sa hovorí „štúdium Biblie“.

Jeden brat, keď si tu knihu Kazateľ prečítal, mal pocit, že ani do Božieho slova nepatrí. A nie je jediný. Mnoho kresťanov po prečítaní knihy Kazateľ má dojem, že táto kniha nevie nič dať dnešným kresťanom, nie je v nej zvesť evanjelia a je veľmi depresívna. A v tom majú pravdu, presvedčíme sa o tom.

Na jej obranu však musím povedať, že keď sa dostala do kánonu Starej zmluvy, tak tam má byť a má čo povedať veriacemu človeku.

Keď ju začneme čítať, mali by sme mať na pamäti dve veci. Tá prvá je, že je to vyučujúca kniha. Má človeka naučiť niečo o živote, o človeku a o Bohu. Druhou je: Kto je jej autorom? Začína slovami: Slová Kazateľa, syna Dávidovho, kráľa v Jeruzaleme. Ak sa hovorí o kazateľovi je to narážka na niekoho kto káže, kto vyučuje, kto hovorí niečo múdre a neznamená to, že je farár. No a syn Dávidov, ktorý sa stal kráľom v Jeruzaleme, to nie je nijako zložitá hádanka. Je reč o Dávidovom synovi Šalamúnovi. Dôležité je, že v začiatkoch svojej vlády bol tento muž známy veľkou múdrosťou, ktorú dostal od Hospodina. Ku koncu jeho vlády to nebolo nijako slávne a my presne nevieme, v ktorom období svojho života túto knihu napísal. Ale pre mňa je dôležité vedieť, že tento človek neteoretizoval o živote, ale on to, čo písal, aj sám skúšal a keďže bol kráľ, mohol si to dovoliť.

Poviem len jednoduchý príklad. Môžem povedať, že mať bohatstvo je márnosť a nemá pre život človeka zmysel, ale vy sa ma môžete opýtať: Ako to vieš? Nebol si nesmierne bohatý, takže iba fantazíruješ a teoretizuješ. Ale Šalamún bohatý bol a to čo o bohatstve napísal, to skutočne vyskúšal a tak vie, o čom hovorí.

A tu sme pri ďalšej veľmi dôležitej veci. Tá kniha je pokusom hľadať odpovede na otázky o zmysle života. Jednoduchým odskúšaním toho, čo ľudia tvrdili, alebo si mysleli. Takže Šalamún testoval na samom sebe: Prečo som tu, čo má a čo nemá zmysel, čo sa v živote oplatí a čo sa neoplatí? Čo mi v živote nakoniec prinesie radosť a čo ma zase pre zmenu naplní smútkom a beznádejou? Čo my v živote prinesie potešenie a čo ma naplní beznádejou?

Keď som začal nad knihou Kazateľ rozmýšľať, uvedomil som si jednu vec. Je napísaná inak ako ostatné biblické knihy. Pripomína mi to trochu školu. Robili ste niekedy na fyzike, alebo chémii pokusy? Bola to vždy zaujímavejšia hodina, pretože sme išli z klasickej triedy do laboratória a tam sme sa snažili prakticky vyskúšať to, čo sme sa na teórii naučili.

Presne tak mi pripadá aj táto Biblická kniha Kazateľ. Je to ako laboratórne cvičenie. Je tu nejaká teoretická časť, v ktorej sa tvrdí, že povedzme zmyslom života by mohlo byť napríklad bohatstvo. Zdá sa, že toto by mohlo naplniť človeka spokojnosťou a šťastím a mohlo by mu priniesť trvalé uspokojenie. A náš kazateľ sa rozhodne túto teóriu overiť v praktickom živote. Takže urobí životný pokus sám na sebe. Začne sa sústrediť na bohatstvo a peniaze, naháňa sa za tým, upriami na to všetky svoje túžby a po nejakom čase môže skonštatovať, že má veľké množstvo materiálneho bohatstva. A tak sa snaží zistiť, či to, čo má, či je to tá vytúžená trvalá hodnota a či ho to napĺňa šťastím.

Snaží sa to popísať, snaží sa slovami vystihnúť, čo cíti, ako to celé vo svojom vnútri prežíva, akými pocitmi ho to napĺňa. Je to celé o prežívaní človeka. Sú tam sklamania, pocity smútku a beznádeje. A to je to, čo veriacich kresťanov na tejto knihe odrádza.

Niektoré veci z jeho pokusov sú nám všetkým už jasné. My dnes vieme, že materiálne bohatstvo neurobí človeka šťastnejším a nenaplní jeho život spokojnosťou. A tak sa nám Kazateľov pokus zdá zbytočný a nezmyselný. A nie iba nezmyselný, ale bezbožný a nekresťanský. Lenže, povedzte si úprimne: Kto z nás napriek tomu po bohatstve netúži? Kto z nás tu v kostole si nemyslí, že keby mal tých peňazí v živote viac, jeho život by bol určite jednoduchší, pokojnejší a oveľa ľahší? Kto z nás si to nemyslí?

Keby som mal o tretinu vyšší plat, určite by sa mi žilo lepšie./strong> A keby ste mali o tretinu väčší dôchodok, nemali by ste lepšiu starobu? A čo keby ste mali raz taký dôchodok ako teraz, alebo raz taký plat, koľko terajších problémov by sa razom vo vašom živote vyriešilo? Súhlasíte so mnou?

No a kráľ Šalamún si presne toto otestoval. Mať viac ako mám teraz. Mať dvakrát viac a mať desaťkrát viac. Čo to pre môj život bude znamenať? Čo mi to prinesie? Skutočne sa môj život zlepší tak, ako som očakával a ako som si myslel?

Myslím si, že overiť si takéto veci v živote nie je hlúpa vec. Vyskúšať si to a nájsť pravdivé odpovede nie je nezmysel. A z tých životných pokusov tohto muža sa môžeme aj my po pár tisíc rokoch niečo užitočné naučiť.

Niektoré jeho pokusy si my nikdy nebudeme môcť dovoliť. Ale ako sa hovorí: Múdry človek sa dokáže poučiť aj na chybách druhých. Ja nemusím vopchať ruku do hrnca s vriacou vodou, aby som zistil, že sa môžem popáliť. Stačí, keď si prečítam, ako sa popálil Šalamún počas života, aby som aj ja pochopil, že tadiaľ cesta k zmysluplnému životu nevedie. A že, ak človek hľadá naplnenie života, spokojnosť, nádej a večnosť, tu v tejto knihe má napísané, ktorými cestami sa tam nedá dostať.

A dnes na záver ešte jedna vec. Myslím, že v Božom slove nie je žiadna iná Biblická kniha, v ktorej by bolo toľko sklamania, beznádeje a márnosti. Kresťania, ktorých to pohoršuje majú pravdu. Je tam veľmi veľa smútku a znechutenia. Ale uvedomte si ,bratia a sestry, že takéto pocity prežívame aj my v našich životoch. Každý človek pozná pocity beznádeje a bezmocnosti. Vieme, aké je to mať v očiach slzy, cítiť sa zbytočný, nepotrebný, neužitočný... Vieme, aké to je, keď prídete o všetky nádeje a keď sa vám zrazu rúti svet. Niektorí viete, aké to je, keď príde taká bolesť, že si prajete radšej zomrieť. I také okamihy sú v živote.

Keď to zhodnotíme ako veriaci ľudia, tak musíme povedať, že to nie je správne a že je to hriech, ale občas sa takýmto pocitom neubránime a ktovie, čo ešte príde a čo budeme musieť zažiť. Takže niekedy všetci rozmýšľame tak, ako rozmýšľal kráľ Šalamún v tejto knihe.

Ale aby som nekončil takto depresívne, tak naše čítanie a rozmýšľanie o úvode ku knihe Kazateľ skončíme evanjeliom zo 139. Žalmu: Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty. 9Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori,10aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila.11Keby som povedal: Nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa,12ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo.

Nech má človek akékoľvek depresívne myšlienky, nech nás pohlcuje občas akákoľvek beznádej a smútok, Pán Boh nás neopúšťa s tým, že je to už hriešne rozmýšľanie. Aj vtedy je pri nás a je s nami. A to je to najdôležitejšie poznanie pre takéto momenty.

AMEN

 

Piesne: Najsvätejší....; 186; 236; 203; 260; A 49; 656/4

Texty: Oz 2, 14 – 20; Ž 103, 1 – 13. 22; 2K 3, 1 – 6; Mk 2, 13 – 22

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nasledujúce udalosti

nedeľa - 18. júl 2021 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
streda - 21. júl 2021 19:00 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
nedeľa - 25. júl 2021 08:00 Kysak
8. po Sv. Trojici
nedeľa - 25. júl 2021 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici
nedeľa - 25. júl 2021 11:00 Drienovská Nová Ves
8. po Sv. Trojici