• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

15. po Sv. Trojici 2020

Kázňový text: Ef 6,10-12

Minulý týždeň sme otvorili tému Božích bojovníkov a ja by som chcel, aby sme nad tým ešte trochu rozmýšľali. Povedali sme si, že nebojujeme proti krvi a telu, teda, že v tomto svete nie sú našimi nepriateľmi ľudia, aj keď nejakú nenávisť zo strany ľudí cítime, ale že prioritnými nepriateľmi sú duchovné mocnosti pôsobiace v tomto svete. Je pochopiteľné, že hovoríme o zvláštnom boji, pretože v ňom nevidíme protivníka. Preto je ten boj ťažký.

Podobá sa to trochu na tréning bojových umení, keď bojovníkovi zaviažu šatkou oči a on sa má brániť, aj keď nevidí protivníka. Môže to fungovať vtedy, ak má dobre nacvičené rôzne hmaty a obranné reakcie, ale musí sa veľmi sústrediť a vnímať hluk a pohyb inými zmyslami. Tak akosi vyzerá náš duchovný boj. Ale ani toto nie je celkom dobré prirovnanie, pretože v tomto našom boji nejde o telesný útok.

Boj s démonmi a diablom je nám známy z Božieho slova. V evanjeliách často čítame, ako Pán Ježiš vyháňal démonov. Čítame o mnohých prípadov posadnutí, ktoré sa prejavovali nejakou chorobou. Uvedomte si však, že nie každá choroba bola vtedy považovaná za posadnutie zlým duchom. Pán Ježiš s týmito zlými duchmi dokonca komunikoval a oni mali pred Ním veľký rešpekt. Aj učeníci vyháňali démonov, Biblia spomína keď sa po vyslaní vrátili sedemdesiati (širší okruh učeníkov), tak hovorili, že sa im ...aj démoni poddávali. Máme však aj prípad chlapca, kde bez zásahu Pána Ježiša ani samotným učeníkom nešlo vyhnať démona.

Nerozprávame však o nejakých tisíckach prípadov. Bavíme sa o desiatkach. V dnešnej dobe takéto prípady, ako sú popísane v Biblii, končia väčšinou v špecializovaných ústavoch. Tí ľudia sú niekde zavretí a na silných liekoch. Aj keď medicína pozná aj dnes diagnózu posadnutia zlým duchom. Občas sa niekde objaví aj nejaký náboženský obrad vyháňania démona. Väčšinou sú to menšie cirkvi, ale aj rímsko-katolícka cirkev má úrad exorcizmu. Ak ste si niekedy na internete našli nejaké také video, tak viete o čom hovorím. Veľmi sa to podobá niektorým biblickým opisom so všetkým tým krikom a hádzaním sa po zemi, len je to celkovo viac dramatické. Musíme teda pripustiť, že posadnutie zlým duchom v tomto svete stále existuje a kvôli tomu stále existuje aj exorcizmus, aj keď v evanjelickej cirkvi sa s niečím takým nestretnete.

Ale pôsobenie mocností zla nemá iba takúto nazvem to „extrémnu“ podobu. A to je to dôležité, čo k tejto téme treba povedať. Pôsobenie mocností zla je naviesť človeka k hriechu, teda k tomu, aby nepočúval a nerešpektoval Boha. O nič iné diablovi v tomto svete nejde. Len sa vzoprite Bohu, neposlúchnite Ho, robte veci podľa seba.

Ak je toto cieľ duchovných mocností sveta, tak ich prácu vidíte všade naokolo, kam sa rozhliadnete. Nečakajte, že pôsobením diabla sa bude každý človek hádzať po zemi niekde na ulici. Keď spáchali prví ľudia hriech, neboli hneď posadnutí diablom a nehádzali sa po zemi. Ale po hriechu zažívali hanbu, boli zvedení a oklamaní.

Bežné pôsobenie duchovných mocností sú útoky na myseľ a na emócie človeka. Zrazu sa pohrávate v hlave s nejakou hriešnou myšlienkou, prichádza vám často na um a vy viete, že to nie je správne, ale túžba vás k tomu ťahá viac a viac. To je pôsobenie zla.

Ste ženatý a zrazu myslíte na nejakú inú ženu, ste vydatá a neviete sa zbaviť myšlienky na iného muža a vracia sa to stále a zobudíte sa na to v noci. To je to trefné pokušenie. Vnucuje sa vám to, aj keď viete, že to nie je správne. Viete, že podľahnúť tomu, by znamenalo spôsobiť mnoho zla a zároveň spáchať hriech voči Bohu, no napriek tomu s tým musíte bojovať.

Alebo príde nejaká túžba niečo zobrať, či ukradnúť, alebo spreneveriť niečo a dostať sa k peniazom. Viete, že je to zlé, že je to podvod, sú tam aj riziká, ale akoby vám to stále niekto podsúval a hovoril: Urob to, vyskúšaj to, oplatí sa to, nikto na to nepríde...

Za tým pokušením, ktoré tak brnká na našu slabú stránku, treba vidieť niečo, čo je premyslené a cielené na konkrétneho človeka. Áno, je za tým aj tá naša vlastná žiadosť a túžba, ale diablove pokúšania sú vždy adresné a trefné. Keď človek neodolá v takom vážnejšom pokušení a prijme tu zvádzajúcu myšlienku, potom to pôsobenie zla má v tom človeku voľnejšiu cestu. Boží hlas je potom stále slabší a prichádza do života zlo, ktoré navždy toho človeka poznačí. Pôsobenie mocnosti zla môžeme potom vidieť v rozbitých vzťahoch, v živote, ktorý je naplnený hnevom a nenávisťou a áno, niekedy to môže končiť vplyvom zlej psychiky aj v rôznych zdravotných problémoch. Takéto situácie opisuje častejšie Biblia.

Ak rozprávame o pôsobení duchovných mocností zla, bavíme sa predovšetkým o pokúšaní a navádzaní. Diabol za vás nespácha zlo, on chce, aby ste to zlo spravili vy a zničili si tak svoj život a nabúrali svoj vzťah k Bohu. Čím viac priestoru dáte týmto pokúšaniam, tým sa vystavujete väčšiemu pôsobeniu zla.


Nedávno som sledoval dokument o vraždách, ktoré šokovali. Ukázali tam život jednej rodiny. Rodičia mali dve deti. Syn sa oženil, založil si rodinu a normálne fungoval. Dcéra ostal bývať s rodičmi. Bola doslova lenivá. Celý deň odsedela pri počítači. Našla si priateľa, ale ani on nikde nepracoval. Rodičia ich chceli donútiť k práci a tak ich vysťahovali z domu do obytného prívesu pri dome. Ale ani to nepomohlo. Flákali sa, nikde nerobili, priživovali sa, kde sa dalo. Potom od nich rodičia žiadali, aby si platili aspoň nájom. Na jedny Vianoce prišla dcéra s priateľom do rodičovského domu so zbraňami v ruke a zastrelili oboch rodičov, potom prišiel na návštevu brat s manželkou a deťmi a oni zastrelili aj ich.


Aj takéto následky môže mať zlo, ak mu dáte v živote veľký priestor a ono vás celých opantá. Také niečo sa nedá pripísať len človeku. Toto sú už veci, ktoré sa vymykajú normálnosti a za tým je už niečo priamo démonické, alebo diabolské.

Dôležité je však vedieť, ako vyzerá náš boj s niečím takým. Každý boj s pokušením je vlastne duchovný boj. Odohráva sa vo vnútri človeka a je o našej pevnej vôli, o našich zásadách a životných princípoch, je o normách, ktoré sme si nastavili a riadime podľa nich svoj život. Tak ako bojoval s pokúšaním Pán Ježiš na púšti, presne tak vyzerá aj náš duchovný boj.

Viem, čo je správne, verím, že tak to má byť a tým sa snažím odohnať všetky zlé a pokúšajúce myšlienky. O tom je tá Božia výzbroj. Máš si zobrať pravdu a spravodlivosť, obuť na nohy pokoj, mať vieru a istotu spasenia v Bohu. Keď sa takto nachystaný postavíš k svojim pokušeniam a všetky ich preženieš cez toto sito, tak budeš vedieť urobiť správne rozhodnutia, ktoré vedú k životu.

Uvedomujem si, že sa ten duchovný boj vysvetľuje ťažko, ale ak si zoberiete len naše modlitby, tak každá úprimná modlitba je bojom s mocnosťami zla v tomto svete. Modlíme sa vo viere, modlíme sa za dobré a spravodlivé veci, ktoré majú viesť ku pokoju a žiadame, aby to urobil Boh, ktorého nevidíme. Tak tomu sa hovorí duchovný zápas.

Ak kľačíte na kolenách a modlíte sa za nejakého chorého človeka, alebo sa modlíte za dobré rozhodnutie vo vašom živote, tak vlastne vo viere vediete duchovný boj ako Boží bojovník.

Ak sa modlíte za obrátenie nejakého človeka zo svojho okolia, alebo zo svojej rodiny, tak prosíte duchovné mocnosti pod Božím vedením, aby zasiahli do jeho života a zmenili jeho životnú cestu. A to je v celej svojej podstate duchovný boj. Nechytíte ho pod krk a nebijete dovtedy, kým sa z neho stane kresťan. Nie, prosíme, aby Pán Boh cez svoju moc zasiahol, oslovil ho, dal mu do života situáciu, ktorá ho k poznaniu viery dovedie. My bojujeme tak duchovné boje.

Ak vychovávate svoje deti a vidíte, že na nich zlé vplýva dlhé sedenie za počítačom, či hranie hier a budete ho obmedzovať, lebo viete, že tak ho môžete ochrániť, tak vediete duchovný boj s mocnosťami zla.

Ak vnímate, že vaše dieťa zapadlo do partie kamarátov, ktorí majú na neho zlý vplyv a vy do toho vstúpite a bude sa snažiť to dieťa naorientovať inde, tak bojujete duchovný zápas, pretože sa snažíte vyslobodiť to dieťa zo zlého vplyvu tohto sveta.

Ale ten duchovný boj je aj v tom, že svojmu dieťaťu umožníte, aby bolo pod vplyvom Božieho slova, aby si vytváralo kresťanské normy pre život, aby si vštepovalo do srdca kresťanskú morálku a kresťanské zásady. Aj to je duchovný zápas, ktorý vediete.

Ak sa vás niekto opýta, či bojujete s démonmi a s diablom, tak myslím, že môžete zodpovedne povedať, že áno. Aj keď si za takúto odpoveď od ľudí tohto sveta zožnete iba výsmech. Ale to, že niekto na takéto duchovne mocnosti zla neverí, ešte nedokazuje, že vo svete nie sú a že nepôsobia. Keď je nejaký neveriaci človek na pokraji svojich síl a zrazu volá Pane Bože, tak na koho sa obracia? Zrazu ten duchovný svet pripúšťa, ani nevie ako.

Uvedomte si, že každým jedným pevným rozhodnutím stáť v pravde, v spravodlivosti, v pokoji, vo viere a na Božom slove vyhrávate jeden duchovný zápas a ste dobrým Božím bojovníkom.

AMEN

 

Piesne: Najsvätejší...; 447, 452, 466, 512, A 62, 656/16

Texty: 5M 4,1–2.6–9; Jak 1,17–27;Ž 15,1-5; M 7,1–8.14–15.21–23

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

piatok - 18. jún 2021 16:00 Obišovce
Konfirmačná príprava
sobota - 19. jún 2021 19:00 Obišovce - fara
Zborové presbyterstvo
nedeľa - 20. jún 2021 08:00 Kysak
3. po Sv. Trojici
nedeľa - 20. jún 2021 09:30 Obišovce
3. po Sv. Trojici
nedeľa - 20. jún 2021 11:00 Drienovská Nová Ves
3. po Sv. Trojici