• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2021 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

Nedeľa po Vianociach 2020

Kázňový text: J 14, 6

Chcel by som dnešnú nedeľu dokončiť to, čomu sme sa začali venovať na adventných večierňach. Rozoberali sme veľmi známy Ježišov výrok: Ja som cesta, pravda i život. V niektorých dedinách sme prešli cestu, niekde sa nám podarila aj Ježišova myšlienka o pravde. A dnes dokončíme to tretie: Pán Ježiš hovorí o sebe, že je život.

Určite ste si všimli, že tento Ježišov výrok znie trochu záhadne a občas asi musíme povedať, že aj nelogicky. Bežne ľudia nezvyknú takto rozprávať. Dnes nikto o sebe nehovorí takýmto spôsobom. Ja som cesta, cesta k otcovi. Vyznieva to príliš velikášsky. My, ľudia, zvykneme skôr v nejakom obraze povedať, že sme na ceste, alebo ideme na cestu, vydávame sa na cestu. To isté platí aj pri slove pravda. My, ľudia, skôr hovoríme, že máme pravdu alebo, že hovoríme pravdu, a to isté musíme povedať aj pri tej poslednej Ježišovej formulácii z nášho textu. Kto by dnes povedal vetu: Ja som život? My hovoríme, že žijeme svoj život, máme svoj život. A aj keby sme sa pokúšali o nejaké umelecké opísanie života, nikto si predsa nedovolí povedať: Ja som život. Ak by som to počul z úst človeka, asi by som sa opýtal: Na koho sa to hráš? Čo to rozprávaš? Si normálny?

Tým, že si Pána Ježiša vážime a vieme, kto je, tie jeho vyjadrenia prijímame. Nevyvolávajú v nás nejakú nenávisť, alebo nevraživosť. Skôr sa snažíme premýšľať nad tým, čo znamenajú, čo tým chcel Ježiš vyjadriť. Ale vo svojej dobe to muselo byť pre Jeho súčasníkov ťažké. Tých výrokov začínajúcich slovami Ja som... bolo veľa a muselo to tých ľudí veľmi provokovať. Ale aj to poukazovalo na to, kto Pán Ježiš naozaj je. Nie je bežný človek a nie je bežný prorok. Je niekto výnimočný. A to vyjadruje aj veta, ktorú o sebe povedal: Ja som ... život.

Osobne si myslím, že Ježiš bol jediný, kto mal právo niečo také vysloviť. On nielen žil život, On menil a rozdával život, tvoril život a nakoniec to najdôležitejšie, On zachraňoval život. Ešte lepšie by to bolo povedať aj v prítomnom, aj v budúcom čase, ale slovenčina je na to trochu krátka. Takže výstižnejšie to je, že Ježiš bol, je a bude život, vo všetkých našich časoch.

On rozdáva život.

Pre nás sú stále nepochopiteľné a nevysvetliteľné tri Ježišove vzkriesenia z mŕtvych. Začalo to Jairovou dcérou, ktorá bola mŕtva len krátko. Ježiš si vtedy vyslúžil výsmech a urážky, keď povedal ľuďom, ktorí ju prišli oplakávať, že dieťa nezomrelo, iba spí. Aj v tej dobe vedeli určiť, či človek žije alebo je mŕtvy. Pri mládencovi z mesta Naim už ubehol dlhší čas. Pohrebný sprievod mieril za mesto na cintorín. Bolo to z Ježišovej strany absolútne spontánne a nečakané. Biblia hovorí, že mu prišlo ľúto tej vdovy, pretože to bol jej jediný syn. A vrcholom všetkých tých vzkriesení bolo vzkriesenie Lazara až po troch dňoch. Nemáme na to žiadne logické, ani medicínske vysvetlenie.

Tie vzkriesenia boli znamením, že Ježiš má moc nad smrťou aj nad životom. Že smrť je niečím, čo mu je podriadené. Myslím si, že nič by na tom nezmenilo, aj keby tých vzkriesení bolo viac. To podstatné je, že Ježišovi súčasníci mali pochopiť, že Ježiš je život. Že v jeho rukách je to najcennejšie, čo človek má. Apoštol Pavol píše: Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom. (1K 15,45)

Uvedomujete si, akí sme my pri smrti bezradní? Čo môžeme urobiť, keď človek zomrie? Jedine pohreb, kde sa snažíme slušne sa rozlúčiť. Nič iné pre nás nie je možné. Pre Ježiša nie, On je ten, ktorý môže navrátiť k životu, oživiť to, čo je mŕtve, rozkázať smrti, aby vrátila život naspäť. To všetko je pre nás už len oblasť zázrakov, niečo nepochopiteľné, nemožné. Ale u Boha nie je nič nemožné.

On mení život.

To druhé až tak zázračné na prvý pohľad nie je. Ale zmeniť život človeka k lepšiemu nie je až také jednoduché. Pri koľkých ľuďoch v živote ste už povedali: Ten sa nezmení. Tomu niet rady, ani pomoci. Ten človek sa už nikdy nenapraví. Zmeniť život človeka o 180 stupňov vôbec nie je také ľahké.

Viete koľkých ľudí vo svojej rodine by som tak rád zmenil, ale neviem to, nedokážem to. A povedzte si, koľkých by ste chceli zmeniť vy. Zmeniť manžela, alebo syna, či dcéru, vnuka, či vnučku. Možno si vybrali zlý život, možno majú problém zo závislosťou, možno niektorí žijú bez Boha a vy by ste tak chceli, aby sa to v ich živote obrátilo. Urobte to! To naše bezradné: AKO? Keď oni nechcú! Nedajú si povedať! Nestačí dohovoriť. Nepomôže pekné slovo. Čo môžeme robiť? Darmo som farár, som takisto bezmocný, ako ktokoľvek iný.

Ale uvedomte si, že Ježiš má moc zmeniť ľudský život. Má moc! Dokáže to! Vybavte si životy ľudí, o ktorých písali evanjelisti. Je to zachytené preto, aby sme verili, že Boh môže všetko. Spomeňte na životný príbeh Zachea, colníka a zlodeja, ktorého zmenila jedna návšteva Ježiša v jeho dome. Vybavte si učeníka Matúša, ktorý tiež úplne zmenil svoj život a stal sa Ježišovým učeníkom. Stačilo mu len jedno pozvanie: „Poď za mnou.“ Ale máme ešte extrémnejší príklad v osobe Saula, prenasledovateľa kresťanov, z ktorého stretnutie s Ježišom urobilo apoštola.

Čo myslíte, prečo o tom Biblia píše? Aby sme si to čítali ako nejakú rozprávku, ako Tri oriešky pre popolušku? Čo by sme z toho mali? Mne ešte zázračné oriešky ani raz necinkli do nosa. Ale počul som rozprávať svedectvá veriacich ľudí, ktorým Pán Ježiš zmenil život, pretože v neho uverili. A nielen pred 2000 rokmi. Z tých najväčších lotrov sa po obrátení stali seriózni ľudia, ktorým Ježiš zmenil úplne celý život k lepšiemu. Lebo Ježiš má moc zmeniť život človeka. To, čo je pre nás nepredstaviteľne ťažké, to je u Neho možné, pretože On je život a má moc zmeniť ľudský život.

Nám v tej našej bezradnosti neostáva nič iné, iba sa modliť. Vytrvalo prosiť Pána Ježiša, aby zmenil cestu človeka.

On tvorí život.

Biblia hovorí, že na začiatku stvoril Boh všetko svojím mocným slovom. Slovo, ktoré z bezduchej a beztvárnej planéty stvorilo miesto pre život. Nebolo potrebné nič iné na vytvorenie života, len moc Slova, ktoré Boh vyslovil. Evanjelista Ján píše: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.2Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha.3Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.4V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. (J 1,1-4)

V tom slove na začiatku bol život. Ako keď na vyschnuté zrniečko nalejete vodu a ono začne ožívať, začne pučať a vyrastie z neho nová rastlinka. Toto dokáže Božie slovo, ktoré sa potom stalo telom. A Ján píše, že na neho hľadeli a videli ho v osobe Ježiša Krista.

Tu je vlastne odpoveď na to, prečo to tak je. Prečo mal Pán Ježiš právo povedať, že je život? V ňom sa to Božie, to večné, spojilo s tým telesným, s tým ľudským. Tomu mŕtvemu, neživému, Kristova moc vliala život a zmenila ho na niečo krásne - na svet, na prírodu, ale aj na ľudí, ktorí nás obklopujú.

Pri stvorení nám kúsok tej stvoriteľskej moci Boh posunul. Aj my, ľudia, vieme vytvoriť nový život. Príchodom dieťaťa sa stávame spolutvorcami života. Myslím si, že všetci rodičia to pri narodení bábätka vnímajú ako zázrak. Je to niečo neskutočné byť spolutvorcom nového života. Sme tým prekvapení a ohúrení. Myslím, že je dobré, že to takto chápeme. Nejde to vždy tak jednoducho, nie je to také samozrejmé a automatické. Je to predsa život a ten nemáme celkom v rukách.

Pán Ježiš je Tvorcom a Udržiavateľom života.

On zachraňuje život.

Každým jedným dňom, ktorý prežijeme, sa náš život skracuje. Nehovorím to preto, aby som vo vás vzbudil nejakú melanchóliu. Myslím, že keď človek starne, uvedomí si to sám. Roky pribúdajú a my sme každým dňom bližšie k smrti. Máme dané hranice života, ako hovorí žalmista, 70 a pri dobrej sile 80 rokov. Na konci našich dní je smrť. Život, ktorý máme, končí. Môžete robiť čokoľvek, ale tento fakt nikto z nás nezmení. Zachrániť život je pre nás dôležité, ale v rámci našich možností nemožné. Pán Ježiš bol jediný, kto dokázal natrvalo poraziť smrť. Poraziť tak, že nad ním už viac nemá moc.

Ale toto neurobil iba pre seba. On predsa zachraňuje aj naše životy. To víťazstvo je víťazstvom aj pre nás. Preto mal plné právo povedať o sebe, že On je život. Nie iba žije život, ale On sám vo svojej podstate je život a ten život ponúka každému jednému z nás.

Ježiš je život, pretože On rozdáva život, On mení život, On tvorí život a On zachraňuje život.

Amen

 


OZNAMY


 

Piesne: Slovo stalo sa...; 595; 55; 58; 62; A 16; 656/4

Texty: 1Sam 2,18–20.26; Ž 148,1–14; Kol 3,12–17; Luk 2,41–52

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

Žiadne udalosti