• 1

  • 2

  • 3

  • 4


Copyright © 2024 - Cirkevný zbor ECAV v Obišovciach

23. po Svätej Trojici 2023

Kázňový text: Mk 10, 46-52

Je to veľmi pekný príbeh o slepom mužovi, ktorému Pán Ježiš vrátil zrak. Keď si ho prečítame v Biblii, väčšinou ho vnímame ako niečo informatívne, ale nie veľmi ovplyvňujúce náš život dnes. Pán Ježiš tu po našich dedinách nechodí tak ako vtedy po Jerichu a ak sa nám zhoršuje zrak, tak sa skôr obraciame na lekárov, u ktorých hľadáme pomoc. Takže sa viac spoliehame na operácie, na okuliare a všelijaké také moderné vychytávky a pomôcky. Vnímame to tak, že zázraky, kde je za tým jednoznačne Boží zázrak, už nebývajú časté. Aspoň takéto je naše pozorovanie.

Ďalšia vec je, že dnes už vieme o väčších zázrakoch, ktoré urobil Pán Ježiš, ako bolo vzkriesenie z mŕtvych, či utíšenie búrky. To navrátenie zraku slepcovi pri tom až také ohromujúce nie je.

Ale v tej dobe mal tento zázrak úplne iný význam, ako mu pripisujeme my dnes. Narodiť sa ako slepec v tej dobe znamenalo, že ostanete slepým celý život, že je to niečo nezvratné, neopraviteľné. Bol to problém, ktorý nemal žiadne riešenie. A ak takémuto človeku niekto vrátil zrak, ak takéhoto človeka niekto uzdravil, tak toto mohlo potvrdzovať, že je to očakávaný Mesiáš. Vrátiť zrak slepcovi od narodenia sa počítalo k Mesiášskym skutkom.

Ján Krstiteľ sa takto pýtal Ježiša cez svojich učeníkov, keď bol vo väzení, či má čakať iného Mesiáša. Odpoveď mimo iného bola: ...slepí vidia... Toto si mali uvedomiť ľudia, ktorí boli svedkami tohto uzdravenia. Možno aj preto máme v Markovom evanjeliu uvedené presne meno človeka, ktorému Ježiš navrátil zrak, čo nebýva veľmi časté, pretože tých zázrakov Ježiš urobil veľa.

Ale nechcel by som, aby ste dnes odišli z kostola iba s tým, že si poviete, že Ježiš vedel uzdraviť slepotu, ktorá bola od narodenia. Chcel by som na základe tohto textu hovoriť dnes o tom, čo by sme mali vedieť v živote, keď sa dostaneme do životných problémov práve podľa vzoru tohto slepého Bartimea.

Takže tu sú 4 veci, ktoré by sme mali vedieť:

  1. Vedieť, v čom je môj problém.
  2. Vedieť, kde hľadať pomoc, teda na koho sa obrátiť.
  3. Vedieť byť neodbytný.
  4. Vedieť presne pomenovať, čo chcem.

Poznanie týchto vecí tomuto mužovi zmenilo život a prinieslo mu záchranu.

1. Mali by sme vedieť, v čom je náš problém.

V tomto to mal Bartimaios jednoduché. Vedel presne, čo ho v živote obmedzuje a čo ho ťaží. Bola to jeho slepota. Dnes je tá identifikácia našich životných problémov zložitejšia. Raz som čítal, že chorý človek má len jednu túžbu, ale zdravý ich má tisíce. Takže, v čom je váš najväčší problém, bratia a sestry, ktorý by ste potrebovali vyriešiť? Je to problém vo vzťahu, nevychádzate dobre v manželstve? Alebo máte problém s deťmi? Či sú to nejaké ekonomické veci v rodine, alebo je to podlomené zdravie niekoho blízkeho? Alebo máte zlé vzťahy v práci a nedá sa to tam vydržať?

Tých životných starostí, ktoré nás ubíjajú môže byť veľa, ale myslíte si, že je nejaký jeden konkrétny problém, ktorý by vám zmenil život k lepšiemu, ktorý by všetko vyriešil? Ak áno, tak ktorý to je? Možno to, čo sa vás pýtam, znie ako z vtipu o rybárovi, ktorý chytí zlatú rybku a môže si povedať tri želania. Ale nemyslím to tak.

Predstavte si, že by sa vás Pán Ježiš opýtal tak ako vtedy toho slepého muža: Čo chceš, aby som ti urobil? Čo by ste si priali, ak by ste mali len jednu možnosť? Veľa peňazí by vyriešilo vaše starosti? Zmierenie nejakého konfliktu? To nezaručuje, že za pár dní by nevznikol ďalší? Alebo by si bolo treba priať nejakú múdrosť? Šalamún si prial múdrosť a aj tak veľmi dobre neskončil. V čom tkvie ľudský problém? V čom je podstata našich všetkých problémov?

Chceli by ste byť znova mladí? Keď nad tým rozmýšľam, nie je to také jednoduché vybrať si iba jednu jedinú vec. Čo by ste neľutovali, keby ste si to poprosili? Možno odpoviem ako typický farár, ale náš základný problém, ktorý ničí náš život z každej strany je to, že sme hriešni ľudia a neprestajne hrešíme. Keby sme odstránili svoju hriešnosť, náš život by sa úplne zmenil. Každé jedno zlo v našom živote má svoj počiatok v ľudských hriechoch, v ľudskom zlyhaní. A hriech v konečnom dôsledku prináša smrť. Lenže zlatá rybka hriech neodstraňuje, dokonca ani v tých vtipoch to tak nie je. Takže viete, v čom je náš problém? Viete ho pomenovať, identifikovať a skutočne ho považujete za neodstrániteľný vlastnými silami? Rozumiem, že chorý človek by si poprosil zdravie. Ale čo by ste si poprosili vy, ak ste teraz zdraví?

2. Mali by sme vedieť, kde hľadať pomoc a na koho sa obrátiť.

Bartimaios veľa alternatív nemal. Vrodenú slepotu vtedy nikto nevedel vyliečiť. A predsa v deň, keď Pán Ježiš prechádzal okolo, si povedal, že tento muž mu dokáže pomôcť. Jedine tento a nikto iný. Možno to znie veľmi netolerantne povedať, že naše problémy s vinou hriechu nedokáže vyriešiť nikto iný iba Pán Ježiš, ale toto je skutočná pravda. Ježiš nám ponúka odpustenie, možnosť vyrovnať sa s našou hriešnou minulosťou. Namiesto nás zomrel na kríži, aby urobil zadosť Zákonu. Ježiš nám ponúka život v láske, v zmierení s ľuďmi, život v odpustení druhým, ale aj život, v ktorom sa máme vystríhať hriechov a tým sa vyhýbať aj ich následkom.

Tých pokusov, kde a na koho sa ľudia v problémoch obracajú, je veľmi veľa. Ale Pán Ježiš rieši náše vnútro, naše srdce, naše svedomie.

Musím tu povedať jednu dôležitú vec. My s našimi problémami sa neobraciame na cirkev, ani na farárov. Musíte mať jasno v tom, kde hľadáte pomoc. Bartimaios kričal konkrétne meno, volal o pomoc ku konkrétnej osobe. Mal jasnú predstavu v tom, kto môže prísť a pomôcť mu s jeho problémom. Pán Ježiš sa nám nesmie stratiť ani v cirkvi, ani v našom spoločenstve. On je tá dôležitá osoba, na ktorú sa máme obracať a ktorej vďačíme za záchranu života, za vykúpenie z hriechov.

Viete, bratia a sestry, na koho máte volať, na koho sa máte obracať?

3. Máme vedieť byť neodbytní.

Bartimaios začal kričať na ulici. Muselo to byť otravné, nevhodné, nepríjemné pre ostatných a trvalo to nejaký čas, kým na toto jeho volanie zareagoval samotný Ježiš. Ale keď si uvedomíte, čo môže Pán Ježiš urobiť, akú má moc a ako môže zmeniť váš život, nemali by ste sa ničím dať odradiť.

Veriaci ľudia môžu znieť niekedy otravne, možno smiešne, možno niekedy až fanaticky. A ľudia okolo nám budú dohovárať, aby sme s tým Ježišom dali pokoj, aby sme to neomieľali dookola. Aby to nebolo stále to isté. Poznáte to: Ty len s tým Ježišom narábaš, už to preháňaš, už je to otravné, nájdi si radšej niečo iné. Ale Bartimaios pokračoval a po chvíli dohovárania kričal ešte viac.

V tom intenzívnom volaní je skryté veľa. Je v tom svedectvo o veľkosti viery. Nikto iný iba ty Ježiš mi môžeš pomôcť. Nie je žiadna iná alternatíva. Ja verím a spolieham sa už iba na teba. Myslím, že toto Pán Ježiš počul v tom Bartimaiovom kriku. A bolo tam aj mnoho úprimnosti a veľkej túžby.

Tieto veci občas chýbajú našim modlitbám. Taká oddanosť a odovzdanosť do Ježišovej milosti. Mali by sme sa takto naučiť modliť sa. Modlitba nemá byť len nejaká naša nutná každodenná povinnosť bez emócií. V našich modlitbách by mala byť zrejmá naša odovzdanosť a túžba po Bohu ako po jedinej možnosti, ktorú máme na záchranu. A nemali by sme sa nikdy dať odbiť.

A to posledné je vedieť presne, čo chceme, mali by sme to vedieť pomenovať.

Poviem to nakoniec tak humorne. Ešte že Pán Ježiš nie je ako zlatá rybka. Všetci vedia, že môže splniť len tri želania, ale nikto ju nikdy nechytil ani nevidel a nikomu zatiaľ žiadne želania nesplnila. Pán Ježiš nemá limit v prosbách, ktoré nám môže vyplniť a je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, ako zareagoval na ich modlitby a prosby. Škoda len, že občas si prajeme veci, ktoré vôbec nie sú dobré pre nás samých a ktoré nám On nechce vyplniť.

Niekedy tvrdohlavo trváme na svojom, pritom Božia odpoveď môže byť jednoznačná, že toto pre nás nie je dobré. Možno sa modlíte a prosíte za uzdravenie, ale naše modlitby by sa mali zmeniť na to, aby sme sa stali tomu chorému oporou a pomocou, aby sme si vedel naň nájsť čas a vedeli sa o neho postarať. Možno sa niekedy modlíme za bohatstvo a lepší život a my by sme mali prosiť o skromnosť. Možno sa modlíme za druhého človeka, aby sa zmenil a prišiel nás poprosiť o odpustenie, ale mali by sme sa modliť za pokoru, aby sme o odpustenie mohli požiadať my. A možno sa niekedy modlíme za svoje deti, aby si našli cestu k Bohu, ale mali by sme sa skôr modliť za to, aby sme mali odvahu im o Bohu povedať my.

Nie je to jednoduché vedieť povedať Ježišovi, čo chceme, aby nám urobil. Veľakrát by sme boli radi, aby to zariadil cez svoju moc, či iných ľudí a pritom tu prácu máme urobiť my. Takže poriadne premýšľajte, bratia a sestry, čo poviete Pánovi Ježišovi, keď sa vás opýta: Čo chceš, aby som ti urobil?

AMEN

 

Piesne: Najsvätejší...; 358; 466; 203; 526; A 63; 654

Texty: 1Kr 17,8–16; Žid 9,24–28; Ž 126; Mk 10, 46 – 52

 

config
f m

Podcast - kázne

Podcast kanál

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nasledujúce udalosti

štvrtok - 11. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie mužov
štvrtok - 11. júl 2024 18:30 Obišovce - fara
Stretnutie žien
nedeľa - 14. júl 2024 08:00 Drienovská Nová Ves
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 14. júl 2024 09:30 Obišovce
7. po Sv. Trojici
nedeľa - 21. júl 2024 09:30 Obišovce
8. po Sv. Trojici